E-Motion Electric

Cine suntem:

E-MOTION ELECTRIC este o companie cu peste 8 ani experiență în piața din România în producția și distribuția de stații de încărcare pentru mașini electrice. Vă punem la dispoziție experiența și dedicarea noastră în a găsi cele mai potrivite soluții în proiectele dumneavoastră de infrastructură pentru mașini electrice.

E-MOTION ELECTRIC este unul dintre primii producători români de stații de încărcare și compania care a montat prima stație de încărcare privată a mașinilor electrice din România în 2012.

Până la acest moment avem peste 100 de stații de încărcare montate în țară. Suntem distribuitori autorizați ai partenerilor noștri din alte state, dar suntem și producători de stații și furnizori de soluții de încărcare pentru mașini electrice.

Ce oferim:

Servicii integrate și complete pentru stații de încărcare a mașinilor electrice:

 • Consultanță
 • Management de proiect
 • Proiectare tehnică
 • Furnizare și montare de stații de încărcare pentru mașini electrice
 • Aplicație mobilă utilizatorii stațiilor de încărcare
 • Aplicație pentru managementul centralizat al stațiilor de încărcare
 • Asistență de management și tehnică pe toată durata de implementare a proiectului
 • Mentenanță și suport
 • Soluții de finanțare
 • Soluții personalizate de producere, stocare și utilizare energie verde cu ajutorul sistemelor de panouri fotovoltaice
SCROLL UP

TERMENI SI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB E-MOTION ELECTRIC

1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.E-MOTIONELECTRIC.com sau www.E-MOTIONELECTRIC.RO  (în continuare „E-MOTIONELECTRIC.com”/„Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestui Site web (denumiţi în continuare „Termenii” sau ,,Documentul”).

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile precum şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web şi de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni și Condiții, precum și Politicile privind protecția datelor.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

Toate termenele prevăzute în prezentul documet sunt interpretate ca fiind exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

2. COMPANIA

Prezentarea produselor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată de către E-MOTION ELECTRIC S.R.L., o persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în București, Strada Bucegi nr. 12 bis, sector 1, România, cu numărul de telefon +40 768 044 672/ +40 728 369 716 şi adresa de e-mail: contact@e-motionelectric.ro, cod unic de înregistrare 29817933.

3. DISPOZIȚII GENERALE

 • Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL poate modifica în orice moment acest Document pentru a reflecta modificari ale legislației, ale politicilor interne sau ale tehnologiei folosite. Orice modificări aduse Documentului vor intra în vigoare doar pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Site.
 • Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a produselor, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără anunț / notificare prealabil/ă/.
 • Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL va depune eforturile tehnice pentru asigurarea funcționării în bune condiții a Site-ului. În cazul în care vor exista întreruperi în funcționare sau imposibilități de accesare de către utilizatori/ clienți pe o perioada de timp Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL nu va fi răspunzător față de nicio persoană pentru nicio daună sau pentru pierderi suferite, rezultate direct sau indirect ca urmare a folosirii necorespunzătoare a servicului furnizat, a nefuncționării serviciului din motive de ordin tehnic și/sau din acțiunea unor terți.
 • Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL va depune diligențele necesare pentru realizarea scopului Site-ului și nu are nicio responsabilitate cu privire la conținutul postat de utilizatori în cadrul serviciilor oferite.
 • Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătore pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă afecteze computerul sau alte echipamente electronice în urma accesarii sau utilizarii acestui Site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe site.
 • Accesarea acestui Site se realizează pe riscul propriu al utilizatorului, Societatea E-MOTON ELECTRIC SRL nefiind în niciun fel răspunzătoar pentru orice prejudicii directe sau indirecte determinate de accesarea Site-ului sau ca urmare a  efectuării/finalizării unei comenzi sau oricărei utilizări a datelor şi informațiilor de pe acest Site. 

4. DATELE DUMNEAVOASTRĂ ŞI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST SITE WEB

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comezi de produse prin intermediul E-MOTIONELECTRIC.com sau E-MOTIONELECTRIC.ro, vă exprimaţi în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte și că ați obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului nu vă aparțin.

5. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligaţi:

 • Să folosiţi acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.
 • Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
 • Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate).
 • Să nu utilizați Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe acesta a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Societatea E-MOTION ELECTRIC SRL.
 • Să nu folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv, licențios, calomniator, vulgar, instigator, amenințător, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau care are putea conduce la atragerea răspunderii civile ori ar reprezenta o încălcare a unor alte prevederi legale.
 • Să nu accesați  Site-ului într-un mod de natura a avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server sau rețele conetate la vreun server sau care ar putea influența utilizarea serviciilor de către orice alt utilizator.
 • Să nu ștergeți, adăugați, inserați, modificați informații aflate pe Site, precum și să nu întreprindeți orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Societatea E-MOTION ELECTRIC SRL. Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocare permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat.

Administratorul își rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informații a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, procedură judiciară sau solicitare a organelor statului.

Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

6. DREPTURILE DE AUTOR

Întregul conținut al Site-ului, reprezentând, dar fără a se limita la, imagini, texte, simboluri, elemente de grafică web, programe și alte asemenea este proprietatea Societății E-MOTION ELECTRIC SRL și a partenerilor săi și este apărată de Legea drepturilor de autor și de Legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Societății E-MOTION ELECTRIC SRL a oricăruia dintre elementele enunțate mai sus se pedepsește conform legii în vigoare.

7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Contractul se va încheia prin mecanismul ofertei adresate de către dumneavoastră urmată de acceptarea noastră expresă.

Informaţiile cuprinse în acest Site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitaţie la ofertă. Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi.

Toate elementele folosite pentru descrierea produselor (cum ar fi, dar fără a se limita la, texte, fișe de prezentare, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Societății E-MOTION ELECTRIC SRL, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare şi informare.

Încheierea contractului presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • prin formularul de contact, dumneavoastră ne veți transmite care sunt bunurile pe care le doriți cu specificarea cantității, a detaliilor tehnice și a locului de livrare;
  • ca urmare a cererii dumneavoastră, Societatea E-MOTION ELECTRIC SRL vă va comunica confirmarea sau nu a disponibilității produselor comandate, prețul produselor, modalitatea și termenul  de livrare, precum și factura pentru bunurile pe care le doriți a le achiziționa;
  • livrarea se va realiza doar după plata integrală a prețului contractului și a costului de livrare de către dumneavoastră;
  • cererea transmisă de dumneavoastră prin formularul de contact reprezintă ofertă de a contracta. Contractul se va încheia doar după acceptarea transmisă de către Societatea E-MOTION ELECTRIC a ofertei transmise de dumneavoastră;
  • încheierea contractului este condiționată de plata integrală a prețului contractului;
  • livrarea este condiționată de plata integrală a prețului de livrare.

Contractul se va referi numai la acele produse enumerate în confirmare. Nu vom avea obligaţia de a livra niciun alt produs care a făcut sau ar fi putut face parte din comanda dumneavoastră, până când nu este confirmată disponibilitatea produsului respectiv printr-o confirmare separată.

8. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi valoare egale sau superioare pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

9. REFUZUL DE A PRELUCRA O COMANDĂ

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest Site web. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment.

Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe acest Site web, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe acest Site web sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de confirmare a comenzii.

10. LIVRARE

Sub rezerva dispoziţiilor din Articolul 8 de mai sus privind disponibilitatea produselor, cu excepţia cazurilor în care există circumstanţe extraordinare, vom depune toate eforturile pentru a finaliza comanda dumneavoastră cu produsul (produsele) enumerat(e) în confirmare până la data specificată în confirmarea menţionată.

Cu toate acestea, pot apărea întârzieri din diverse motive, cum ar fi personalizarea produselor, apariţia unor circumstanţe neprevăzute sau zona de livrare.

Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite. Vă rugăm să reţineţi că nu livrăm în zilele de sâmbătă şi duminică.

În sensul prezenţilor termeni, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a produselor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare convenită.

În cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în timpul de livrare estimat, vă adresăm rugămintea de a ne contacta utilizând datele de contact prezentate pe site la secțiunea Contact.

11. IMPOSIBILITATEA DE LIVRARE

Dacă nu putem să livrăm produsele din motive neimputabile nouă, după două încercări, comanda dumneavoastră va fi returnată la depozitul nostru.Vă vom informa în scris despre locul unde se află depozitat coletul şi modalitatea, respectiv termenul în care îl puteţi ridica. Dacă nu vă veţi prezenta la locul de livrare la ora convenită, vă rugăm să ne contactaţi pentru a stabili o altă dată de livrare.

Vă rugăm să reţineţi că depozitarea, transportul şi reluarea livrării care derivă din rezilierea Contractului pot presupune un cost adiţional şi vom avea dreptul de a vă transfera acest cost dumneavoastră.

12. TRANSFERUL RISCULUI ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere și deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.

Dreptul de proprietate asupra produselor se va transfera dumneavoastră numai după ce primim plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare. Dreptul legal de proprietate asupra produselor ne va reveni imediat nouă dacă vă rambursăm orice astfel de plată.

13. PREŢ ŞI PLATĂ

Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat de către Societatea E-MOTION ELECTRIC în confirmarea transmisă dumneavoastră. Cu toate că avem grijă să ne asigurăm că toate preţurile indicate sunt corecte, pot apărea erori. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e) din comanda dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită.

Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs la un preţ inferior incorect (chiar şi în situaţia în care ați primit din partea noastră confirmarea), dacă eroarea de preţ este evidentă, inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare.

Preţurile transmise de noi vor fi prezentate detaliat: preț fără TVA, preț cu TVA și costul de livrare.

Preţurile pot fi revizuite în orice moment, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor, a fost trimisă deja o confirmare a comenzii.

Produsele comandare de dumneavoastră și confirmate de către Societatea E-MOTION ELECTRIC vor fi livrate doar după ce prețul contractului, inclusiv costul de livrare, vor fi plătite integral, cu excepția altor înțelegeri intervenite în scris între părți.

14. PLATA PRODUSELOR

Plata se va efectua prin ordin de plată în contul Societății E-MOTION ELECTRIC indicat prin confirmare comenzii.

15. COMUNICĂRI SCRISE

Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acordul să comunicaţi cu noi în principal prin mijloace electronice. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informaţii prin publicarea de notificări pe Site-ul nostru web. În scopuri contractuale, vă exprimaţi acordul cu utilizarea acestui mijloc electronic de comunicare şi recunoaşteţi că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerinţă legală care prevede efectuarea în scris a comunicărilor. Această condiţie nu vă afectează drepturile legale.

16. NOTIFICĂRI

Recomandarea noastră este să ne transmiteţi, de preferinţă, toate notificările prin intermediul formularului nostru de contact.

Notificarea va fi considerată primită şi comunicată în mod corespunzător imediat când este publicată pe Site-ul nostru web sau în 24 de ore de la trimiterea unui e-mail. Pentru a dovedi că o notificare a fost comunicată, este suficientă o dovadă, în cazul scrisorilor, că acestea au fost adresate, ştampilate şi depuse la poştă în mod corespunzător, iar în cazul unui e-mail, că acesta a fost trimis la adresa specificată a destinatarului.

17. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.

Vă veţi supune politicilor şi Termenilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest Site web sau comandaţi produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a acestor politici, Termeni sau a Declaraţiei de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate guvernamentală.

18. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia română.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte va fi supus jurisdicţiei exclusive a instanţelor române.

Dacă încheiaţi Contractul în calitate de consumator, nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale prevăzute de legislaţia locală în vigoare.

În situația în care dumneavoastră optați și pentru alte servicii oferite de noi, altele decât furnizarea de bunuri, precum, dar fără a se limita la, proiectare, montare, asistență tehnică și management de proiect pentru lucrări de instalații a stațiilor, mentenanță, servicii software de monitorizare și control a stațiilor sau altele asemenea, dispozițiile prezentului Document se vor completa în mod corespunzător cu termenii și condițiile stabilite de către părți prin instrumente contractuale distincte.

Politica de Confidențialitate Privind Utilizarea Datelor Personale

Societatea E-MOTION ELECTRIC SRL (denumită în continuare „Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în București, strada Bucegi nr. 12 bis, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cod unic de înregistrare 29817933, vă transmitem această Politica de Confidentialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

1. Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru (denumit în continuare ,,site” sau ,,site-ul”) e-motionelectric.ro („Utilizatori”);

2. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de contact de pe site-ul nostru;
 • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, data nastere, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Societății, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul, colectăm automat următoarele date:

 • informatii privind persoana fizică identificată/identificabilă: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, semnătura, informații financiare, informații solicitate de autorități specifice furnizarii de servicii si produse, informații din monitorizare audio-video ca urmare a vizitei clientului intr-o locatie in care se furnizeaza serviciile prestate de Societate;
 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

3. Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e.  în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul în condiții de siguranță;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail office@e-motionelectric.ro. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

CONCRET, VOM FOLOSI INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ASTFEL:

Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe

 • Executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau
 • O obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail sau prin SMS, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte;
 • obligații legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale contractanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte;
 • obligațiile legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa office@e-motionelectric.ro.

4. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Societatea nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) către terțe părti informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Societății, doar un număr limitat de membri ai personalului : administratorii, cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului Societății au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de Societate, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se află in controlul nostru. Societatea nu isi asuma însă responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieste site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • Pentru livrarea comenzilor în ţările Uniunii Europene;
 • Pentru livrarea comenzilor, către companiile specializate în servicii de curierat;
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Societatea efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Societate. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Societate, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care sunteți utilizator al site-ului  vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru care contul de utilizator este activ.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

6. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul este administrat si intretinut de Societate prin personal calificat și specializat.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

7. Ce drepturi aveți?

Aveți urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@e-motionelectric.ro.  

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei Hetzner Online GmbH, aflate pe teritoriul Republicii Germania.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Prin intermediu site-ului nu se vor realiza tranzacții de plată.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc.

După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea, la adresa de e-mail office@e-motionelectric.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

10. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@e-motionelectric.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 30 noiembrie 2020.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul office@e-motionelectric.ro.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.